Data Art

Urban Ally เป็นแพลตฟอร์มของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราสร้างพื้นที่ศูนย์กลางแห่งการสื่อสารในรูปแบบแชร์ข้อมูล เผยแพร่ความคิด เผยแพร่อัลกอริธึมแห่งชุดข้อมูล และในขณะเดียวกัน ภายใต้แนวคิดการพลิกโฉมแนวทางแห่งการสื่อสาร เราก็เล็งเห็นว่า นักวิจัยก็สามารถเล่าเรื่องราวที่เขาคิด ในรูปแบบที่ตีความได้อย่างหลากหลาย ผ่านชุดข้อความกึ่งศิลปะ และทำหน้าที่เปรียบดัง ศิลปินแห่งชุดข้อมูล ในการสื่อสารงานของเขา ในรูปแบบ ศิลปะแขนงหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน

Urban Ally จึงสร้าง แพลตฟอร์ม DATA Art ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เชิงทดลอง ที่เปิดกว้างให้นักวิจัยได้ทำงานร่วมกับนักออกแบบและศิลปิน เพื่อทดลองนำชุดข้อมูลของพวกเขา หรือข้อมูลที่น่าสนในที่เปิดกว้างอยู่ในโลกใบนี้ มาสื่อสารในรูปแบบใหม่ ในฐานะการสื่อสารแนวคิดเชิงทดลอง ที่เป็นการสื่อสารผ่านงานศิลปะแห่งชุดข้อมูล หรือ DATA Art

Filter by:
Data Type
City